Predmet javnega razpisa je izbor in financiranje kvalitetnih slovenskih mladinskih leposlovnih del, razvoj bralne kulture med mladimi in podpora slovenskim literarnim ustvarjalcem mladinskega leposlovja. 

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije bo izbrala dva kulturna projekta, in sicer:
a) Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ) – izbor enega kulturnega projekta (knjige) za sedmošolce;
b) Rastem s knjigo za srednješolce (RSK SŠ) – izbor enega kulturnega projekta (knjige)  za dijake prvih letnikov srednjih šol.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Rok prijave: 13.06.2016

Spletna stran razpisa je na tej povezavi.