Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa znaša 30.000 EUR, od tega predvidoma 10.000 EUR za področje a. ter 20.000 EUR za področje b.

Predmet javnega razpisa je:
-    področje a) sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave kakovostnih elektronskih knjig v slovenskem jeziku,
-    področje b) sofinanciranje kulturnih projektov, ki so pomembni za razvoj in uveljavljanje literarne ustvarjalnosti v spletnih medijih.

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so registrirani za opravljanje kulturne ali založniške dejavnosti na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Rok prijave: 20.06.2016

Razpis najdete na tej povezavi.