Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področju prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, urejanja in razvoja naselij ter zlasti mest ter arhitekture in graditve.

Razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:

Sklop A:
Sofinanciranje projektov na področju prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, graditve, zemljiške in stanovanjske politike.
Razpis je namenjen sofinanciranju projektov kot so npr. razstave, simpoziji, konference, delavnice, izobraževanja, posveti, okrogle mize, predstavitve, izmenjave in širjenje primerov dobrih praks.   
Razpis ni namenjen projektom promocije prostorsko-izvedbenih aktov in strokovnih podlag, promociji potencialnih, načrtovanih investicij v prostoru ter promociji samih institucij.

Sklop B:
Sofinanciranje projektov za otroke in mladostnike v Mesecu prostora 2016 (oktober 2016) - vzgoja in izobraževanje mladih o prostoru in arhitekturi.
Razpis je namenjen organizaciji izvedbe izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnosti za šolarje v Mesecu prostora 2016. Vsebina oz. namen aktivnosti je ozaveščanje in izobraževanje otrok in mladih o pomenu prostora kot skupni vrednoti, o vsebinah na področju prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja ter arhitekture in graditve s pristopi, ki ustrezajo starosti populacije, katerim so aktivnosti namenjene.

Na javni razpis za sklop A se lahko prijavijo društva, zavodi, ustanove, zbornice, univerze, članice univerz, ki delujejo na območju Republike Slovenije. Na razpisu lahko sodelujejo vlagatelji, ki so ustanovljeni in delujejo na področjih, opredeljenih v razpisni dokumentaciji, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Na javni razpis za sklop B se lahko prijavijo društva in zavodi, ki delujejo na območju Republike Slovenije. Na razpisu lahko sodelujejo vlagatelji, ki so ustanovljeni in delujejo na področjih, opredeljenih v razpisni dokumentaciji, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Rok Prijave: 10.06.2016

Več na spletni strani razpisa.