Delodajalcem omogoča subvencijo 5.000 do 7.000 EUR za zaposlitev brezposelnih iz vse Slovenije. Povabilo je odprto od 3. 6. 2016 do porabe sredstev, najdlje do 31. 7. 2017. Delodajalci lahko ponudbo oddate tudi elektronsko na Portalu za delodajalce.


Vključevali bomo brezposelne osebe iz vse Slovenije, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev, so:
 starejše od 50 let in vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb,
 stare 30 ali več let in vsaj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb,
 stare 30 ali več let in s končano ali nedokončano največ osnovnošolsko izobrazbo (od ISCED 0 do vključno ISCED 2) in vsaj 6 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.


Višina subvencijeje odvisna od števila kriterijev iz ciljne skupine, katerim ustreza predlagana brezposelna oseba, in znaša:
- 5.000 EUR za osebo, ki ustreza enemu kriteriju;
- 6.000 EUR za osebo, ki ustreza dvema kriterijema;
- 7.000 EUR za osebo, ki ustreza trem kriterijem.


Preberite več o javnem povabilu na tej povezavi.