Slovenski podjetniški sklad letos prvič podpira socialna podjetja

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 11.3.2016 v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani letos prvič objavil razpis P7 sop 2016 v višini 4 mio EUR. Namen objavljenega razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja podjetjem s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu.

 Razpis je nadgrajen še za ostala podjetja, ki v okviru svojih dejavnosti izvajajo socialne storitve

Mikrokredit, ki je podprt tudi s sredstvi Evropskega socialnega sklada, bodo po novem lahko prejela tudi ostala podjetja z socialno vsebino, ki v okviru svojih dejavnosti izvajajo: 

 •  socialne storitve,
 •  humanitarne dejavnosti,
 • aktivnosti na področju izobraževanja,
 •  usposabljanja in zaposlovanja v kulturi,
 • aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja ter drugih storitev v javnem interesu (npr. projekt spodbujanja v domovih za ostarele, projekti izvajanja učne pomoči učencem s težavami, projekti oskrbe na domu za starejše in odvisne odrasle osebe, projekti vzgoje in varstva otrok, projekti zagotavljanja dnevnega varstva, projekti pomoči socialnega vključevanja azilantov in Romov in podobno).

Postopek pridobitve mikrokredita ostaja hiter in enostaven

Postopek pridobitve mikrokredita za socialna podjetja in podjetja s socialno vsebino še naprej ostaja enak. Je hiter in enostaven, bistvenega pomena pa so njegove ugodnosti v obliki:

 • nižjih zahtev po zavarovanju,
 • nižji obrestni meri (fiksna od 2 % do 5 %),
 • kredita do maksimalne višine 25.000 EUR/podjetje,
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
 • brez stroškov kredita.

Podjetja, ki se najdete v zgoraj naštetih dejavnosti in se soočate s težavami pri pridobivanju finančnih virov, pozivamo, da čimprej oddate vlogo na sedež Sklada in si zagotovite finančna sredstva za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti. Roki za oddaje vlog so: 10.7.2016 in 10.9.2016.

Več informacij o razpisu najdete na: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=41