AKTUALNA OBVESTILA 

V Uradnem listu RS št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembo vsebine javnega razpisa z oznako P7 sop 2016 – Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 19.

Po novem lahko v okviru tega razpisa prejmejo mikrokredit tudi ostala podjetja, ki niso registrirana kot socialno podjetje, vendar se njihova dejavnost nanaša na socialno vsebino. Ta podjetja morajo le dokazovati, da imajo v relevantnih ustanovitvenih dokumentih določilo o nedelitvi dobička. Mikrokredit bodo po novem lahko prejela tudi ostala podjetja s socialno vsebino, ki v okviru svojih dejavnosti izvajajo:

 • socialne storitve,

 • humanitarne dejavnosti,

 • aktivnosti na področju izobraževanja,

 • usposabljanja in zaposlovanja v kulturi,

 • aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja ter drugih storitev v javnem interesu.

  Postopek pridobitve kredita je hiter in enostaven.

  Roki za oddajo vlog: 10. 7. in 10. 9. 2016. 

 1. Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016 (P2 2016).

Razpis omogoča mladim visokotehnološkim podjetjem s potencialom hitre rasti in kreiranja novih delovnih mest pridobitev zagonskega kapitala v obliki nepovratnih sredstev.

Mlado inovativno podjetje, ki izpolnjuje pogoje razpisa, lahko prejme do 54.000 EUR subvencije za poplačilo stroškov v treh izplačilih.

Na ta način spodbuda pokriva faze zagona podjetja, razvoja MVP (minimalno sprejemljivega produkta) in komercializacije končnega produkta.

Na razpis se lahko prijavijo vsa mlada podjetja, ki imajo inovativen produkt s potencialom rasti. Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Skupno 2,16 mio EUR razpisanih zagonskih spodbud bo 40. novonastalim in tehnološko najbolj naprednim podjetjem, ustanovljenim v obdobju od 1. 1. 2015 do 29. 2. 2016, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, omogočilo hitrejši in intenzivnejši razvoj produkta in lažji tržni preboj.

Razpis je tudi letos tesno povezan z Iniciativo Start up Slovenija. Podjetja bodo poleg pridobljenih finančnih sredstev deležna tudi intenzivnega svetovanja, administrativne podpore, intenzivnih izobraževalnih delavnic, aktivnega povezovanja s zasebnimi investitorji, udeležila pa se bodo lahko tudi enega izmed mentorskih programov.

Rok za predložitev vlog je 17. 6. 2016. 

 1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko v letih 2017-2018.  

Zavod za zaposlovanje objavil novo javno povabilo Zaposli.me za zaposlitev več kot 6.000 brezposelnih 

Zavod za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil novo javno povabilo Zaposli.me. Delodajalcem omogoča subvencijo 5.000 do 7.000 EUR za zaposlitev 6.138 brezposelnih iz vse Slovenije. Povabilo je odprto od 3. 6. 2016 do porabe sredstev, najdlje do 31. 7. 2016. Delodajalci lahko ponudbo oddajo tudi elektronsko. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.