Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu in na svoji spletni strani objavil Javni razpis za spodbude inovativnih podjetij v letu 2016 (P2B). Javni razpis je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Nepovratna sredstva, ki jih zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Operativnega program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, so namenjena spodbujanju inovativno naravnanih podjetij s potencialom hitre rasti in razvoja, ki so že izvedla prototipne rešitve izdelkov/storitev in delajo na zaključku razvoja MVP (minimalno sprejemljiv produkt).

 

Upravičenci po tem javnem razpisu so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge ali zavodi.
 

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa znaša 1.680.000,00 EUR. Rok za oddajo vlog je 24. 6. 2016.

 

Preberite več