Javna agencija SPIRIT Slovenija je danes, v petek, 3. junija 2016, v Uradnem listu in na svojih spletnih straneh objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2016. Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje spodbujati internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva preko izvajanja naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov: zagotavljanje informacij in svetovanje slovenskim predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji; redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij s spremembami v poslovnem okolju, v katerem deluje slovenski poslovni klub; redno zagotavljanje aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno; organizacija poslovnih dogodkov v tujini in v Sloveniji ter promocija slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini.

Okvirna višina sredstev, ki je na voljo za izvedbo predmeta javnega razpisa je 400.000 EUR, javni razpis pa bo odprt do vključno 4. 7. 2016 do 13. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.spiritslovenia.si.

Javna agencija SPIRIT Slovenija že od leta 2008 aktivno sodeluje s slovenskimi poslovnimi klubi v tujini. V letu 2015 je agencija sofinancirala aktivnosti 15 slovenskih poslovnih klubov, in sicer v Avstriji, Italiji, Izraelu, Kanadi, Luksemburgu, Rusiji (Tolyatty in Ulyanovsk), Srbiji, Ukrajini in v ZDA (SLOABA in BoundBreaker), na Hrvaškem, Kosovu, Madžarskem in Poljskem. Slovenski poslovni klubi, ki so jih ustanovili slovenski gospodarstveniki v tujini, praviloma združujejo predstavnike večjih ter izkušenih slovenskih podjetij, ki vrsto let delujejo na tujih trgih. S svojim znanjem in izkušnjami predstavljajo pomemben vir informacij za manjša in manj izkušena podjetja in predstavljajo oporo slovenskemu gospodarstvu v tujini. S podporo SPIRIT Slovenija slovenski poslovni klubi postajajo bolj prepoznavni, bolj aktivni in pridobivajo na svojem pomenu v državi, kjer delujejo ter tako slovenskim podjetjem nudijo več pomoči.