Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vzrejevalce čebeljih matic, da je bil 3. junija 2016 v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za oddajo vlog v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2016. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 30.000 evrov.

 

Rok za oddajo vlog začne teči od objave javnega razpisa v uradnem listu in traja do vključno 1. julija 2016.

 

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev vzrejevalcem čebeljih matic, če so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniške in gospodarske) čebeljih matic, vzreja rodovniških čebeljih matic pa se subvencionira tudi za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.

 

Cilj podpore je spodbuditi vzrejevalce čebeljih matic k vzreji bolj kakovostnih matic in k večjemu številu vzrejenih matic.

 

Javni razpis...