ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE ZAČEL Z IZVAJANJEM PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA MLADE 

Zavod RS za zaposlovanje je v teh dneh začel z izvajanjem novega programa pripravništva za mlade iskalce prve zaposlitve. Mlajšim od 30 let z zaključenim študijem prava, ekonomije, veterine, živilske tehnologije in živinoreje omogoča opravljanje plačanega pripravništva. 

V program se lahko vključijo mladi, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so iskalci prve zaposlitve, prijavljeni v evidenci brezposelnih. Program jim omogoča redno zaposlitev in višjo socialno varnost, usposabljanje za samostojno delo pod strokovnim vodstvom mentorja, opravljanje strokovnega izpita ter pridobivanje praktičnega znanja in prvih delovnih izkušenj, s čimer si mladi izboljšajo zaposlitvene možnosti.

Pripravništvo traja praviloma 10 mesecev. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni čas na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi za čas trajanja pripravništva. 

Brezposelni mladi, ki ustrezajo ciljni skupini programa, se lahko o možnosti vključitve v pripravništvo pogovorijo z osebnim svetovalcem pri uradu za delo, kjer so prijavljeni. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.