Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti za leto 2016.

Rok prijave: 17.8.2016

Skladno s 5. členom uredbe za mlade kmete je upravičenec do podpore v okviru podukrepa 6.1 mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost v skladu s pogoji tega javnega razpisa ter prvič vzpostavlja kmetijo. Skladno z drugim odstavkom 5. člena uredbe za mlade kmete, je mladi kmet iz prejšnje točke tega javnega razpisa fizična oseba, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva – kmetije.

Povezava na razpis.