AKTUALNA OBVESTILA 

V Uradnem listu RS št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016.

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti.

Na razpis se lahko prijavi mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost ter prvič vzpostavlja kmetijo. Mladi kmet je fizična oseba, ki je edini nosilec kmetijskega gospodarstva.

Podpora po tem razpisu se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči. Znesek podpore znaša 45.000 EUR na upravičenca, če je na prevzeti kmetiji zaposlen ali v poslovnem načrtu predvidi zaposlitev na prevzeti kmetiji.

Prijava na razpis je možna od 11. 7. do vključno 17. 8. 2016. 

  1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022.

Predmet javnega razpisa je izvajanje dejavnosti ISIO. 

  1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja. 

  1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za izbor izvajalcev operacije »usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-21«.

Predmet javnega razpisa je izvedba usposabljanja mentorjev, ki v podjetjih izvajajo praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.