Spremembe javnih razpisov za primarno obdelavo, predelavo in tržne dejavnosti in za področje gozdarstva so objavljenje na tej spletni povezavi: http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo.