Javna agencija SPIRIT razpisuje javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2016 in 2017

Razpis zajema:

  • Predmet: sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih z namenom povečanja možnosti predstavitve proizvodov in storitev mednarodni poslovni javnosti in poslovnega sodelovanja na mednarodni ravni.
  • Upravičenci: MSP ali samostojni podjetniki
  • Upravičeni stroški: stroški najema in ureditve razstavnega prostora, stroški vpisa v katalog
  • Višina sofinanciranja:  do 50 %
  • Maksimalna vrednost sofinanciranja: 10.000 EUR/podjetje

Rok prijave: 5.8.2016

Več na spleni strani MGRT na tej povezavi.