Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo za usposabljanje brezposelnih mladih na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije.

V usposabljanje na delovnem mestu, ki traja dva ali tri mesece, se lahko vključijo osebe, mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljene v evidenci zavoda za zaposlovanje.

Namen usposabljanja je, da brezposelni mladi, ki težje najdejo zaposlitev, pridobijo nova konkretna znanja in izkušnje in si tako izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti. Delodajalci jih boste bolje spoznali in usposobili za konkretno delo še pred sklenitvijo delovnega razmerja.

Za udeležbo na usposabljanju jim mesečno povrnemo potne stroške in dodatek za aktivnost. Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec.

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31.05.2017, do 13.00 ure.

Več informacij na povezavi: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/usposabljanje/usposabljanje-na-delovnem-mestu-mladi