OBJAVLJENO NOVO POVABILO ZA USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU ZA BREZPOSELNE MLADE 

Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih iz vse Slovenije za 2.291 brezposelnih mladih. Mladi, stari do 30 let, si tako lahko izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti, delodajalci pa usposobijo kandidate za konkretno delo. Gre za enega izmed najuspešnejših programov aktivne politike zaposlovanja pri nas. 

V usposabljanje na delovnem mestu, ki traja dva ali tri mesece, se lahko vključijo osebe, mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljene v evidenci zavoda za zaposlovanje. Z vključitvijo v program bodo pridobile nova konkretna znanja in izkušnje in si tako izboljšale svoje zaposlitvene možnosti, saj jih bodo delodajalci spoznali in usposobili za konkretno delo še pred sklenitvijo delovnega razmerja. 

Usposabljanje na delovnem mestu za brezposelno osebo praviloma traja polni delovni čas, udeleženci pa so med usposabljanjem še naprej prijavljeni pri zavodu za zaposlovanje. Za udeležbo na usposabljanju se jim mesečno povrne potne stroške in dodatek za aktivnost. Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja in pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. Delodajalcu se za izvedeno usposabljanje povrne upravičene stroške. 

Delodajalci lahko oddajo svojo ponudbo za usposabljanje mladih brezposelnih na delovnem mestu do porabe sredstev oziroma najkasneje do konca maja prihodnje leto. Na javno povabilo se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. 

Izvedbo programa sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter državni proračun. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.