V Uradnem listu RS št. 56/2016 z dne 26. 8. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo 4. javnega razpisa za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016.

Spremenil se je datum v vrstici z naslovom »Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa«. 

  1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo 2. javnega razpisa z Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016.

Spremenil se je datum v vrstici z naslovom »Začetek vnosa vloge in zaključek javnega razpisa«. 

  1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembe javnega razpisa za »RRI v verigah in mrežah vrednosti«. 
  2. Slovenski podjetniški sklad je objavil zaprtje Javnega razpisa za Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2016). 
  3. Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij »Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov kulturno-umetnostne vzgoje, namenjenih razvoju inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih in drugih kompetenc na področju kulture različnih ciljnih skupin, in sicer na dveh deficitarnih področjih v vzgojno-izobraževalnem prostoru: gledališče, film. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.