Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

V petek, 15. junija je Zavod RS za zaposlovanje objavil novo javno povabilo, s pomočjo katerega se bo zaposlilo 480 brezposelnih, ki so zaključili praktično usposabljanje v učnih delavnicah. Delodajalci za njihovo najmanj polletno zaposlitev prejmejo subvencijo 4.000 EUR in za najmanj enoletno zaposlitev 8.000 EUR.

Novosti iz Uradnega lista RS št.41/2018 z dne 15.6.2018

V Uradnem listu RS št. 41/2018 z dne 15. 6. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov. Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov...

Novosti iz Uradnega lista RS št. 38/2018 z dne 6.6.2018

V Uradnem listu RS št. 38/2018 z dne 6. 6. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

Napovedi delodajalcev za prihodnjega pol leta so obetavne

Napovedi delodajalcev, ki zaposlujejo 644.600 ljudi, za prihodnjega pol leta so še bolj vzpodbudne kot doslej

Novosti iz Uradnega lista RS z dne 6.6.2018

V Uradnem listu RS št. 38/2018 z dne 6. 6. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

Podpora razvoju in razvoju čezmejnih temtskih turističnih produktov

COS-TOURSYN-2018-3-01 - iskanje sinergij med turizmom in kulturno ter kreativno industrijo

Razpis EU za zbiranje predlogov projektov: Izmenjava in mobilnost v športu

Splošni cilj tega ukrepa je dati priložnost osebju športnih organizacij (spremstvu športnikov), da z bivanjem za določen čas v tuji državi (v EU in zunaj nje) v okviru učne mobilnosti izboljša svoje kompetence in izobrazbo ter pridobi nove spretnosti. Učno mobilnost je treba razumeti kot naložbo v človeški kapital in prispevek h krepitvi zmogljivosti različnih športnih organizacij.

Aktualne novosti iz Uradnega lista RS št. 37/2018 z dne 01.06.2018

V Uradnem listu RS št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018 so bila objavljena naslednja javna…

Možnost prijave na delovno-učno izkušnjo v Nemčiji

Do 27. maja imate možnost prijave na delovno-učno izkušnjo v Nemčiji! Letošnja druga skupina mladih med 18. in 35. letom, ki niste vključeni v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje, bo dobila priložnost za udeležbo v šestmesečnem programu...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last