Objavljen natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva 2018

Javna agencija SPIRIT Slovenija je na svojih spletnih straneh www.spiritslovenia.si in www.podjetniski-portal.si objavila javni natečaj za »Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za 2018«. Rok za prijavo...

Aktualni razpisi in novosti iz Uradnega lista

V Uradnem listu RS št. 23/2018 z dne 13. 4. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi...

Ugodni mikrokrediti na voljo tudi za obmejna problemska območja kamor spada tudi Občina Cerkno

Podjetja, ki so locirana na enem izmed obmejnih problemskih območij imajo letos prvič možnost preko Slovenskega podjetniškega sklada dostopati do zelo ugodnega neposrednega mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR/ podjetje.

Aktualni razpisi iz Uradnega lista

V Uradnem listu RS št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

Novo iz Uradnega lista RS z dne 30.03.2018

V Uradnem listu RS št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018 so bila med drugim objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi...

Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes 23.3.2018 v Uradnem listu RS št. 19/2018 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in vstopila na trg.

Prijava v pred-selekcijski postopek v okviru razpisa P2 odprta le še do jutri - 20.3.2018!

Prijava v pred-selekcijski postopek v okviru razpisa P2 odprta le še do jutri - 20.3.2018! Pred samo prijavo na razpis podjetja ne smejo zamuditi prijave v pred-selekcijski postopek. Razpis bo objavljen predvidoma v petek, 23.3.2018...

Najava javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem

Predmet javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v Goriški statistični regiji, ki dodeljujejo ter izplačujejo kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1 in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski ter podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

Razpis v okviru Srednjeevropske pobude (SEP)

V okviru Srednjeevropske pobude (SEP) je objavljen javni razpis za sofinanciranje manjših projektov s ciljem prenosa znanja in dobrih praks, s poudarkom na prenosu med državami SEP, ki so članice EU, in državami SEP, ki še niso vstopile v EU.

Javni razpis MGRT za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z digitalno promocijo turistične ponudbe Slovenije na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, in z razvojem turističnih produktov.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last