Razpisanih je 56,6 milijonov evrov za pilotne in demonstracijske projekte

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za izbor operacij za pilotne in demonstracijske projekte »DEMO PILOTI II 2018«, ki je namenjen razvoju in predstavitvi prebojnih in inovacijskih projektov na področjih uporabe Strategije pametne specializacije Slovenije (S4).

Razpis SPIRIT

Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018

Digitalne kmetijske platforme

Program Obzorje 2020

»Mentorske sheme za socialna podjetja«

Namen javnega razpisa je preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja, prispevati k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij.

Program ESPON objavil več razpisov

Program Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja – ESPON je na spletnih straneh objavil več razpisov za ciljne in aplikativne raziskave ter informacijske in spletne storitve.

ACTIVAGE Projekti

Odprt razpis za pripravo rešitev IoT, ki bodo pripomogle k rešitvam aktivnega in zdravega staranja

DESIGNSCAPES

Odprt razpis za inovativne rešitve za soočanje z izzivi urbanizacije

Delovni preizkus

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenja 1,8 milijona evrov za delovni preizkus brezposelnih oseb

4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije objavlja 4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine...

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS št. 52/2018

V Uradnem listu RS št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • >>
  • Last