ForestValue - Innovating forest-based bioeconomy: Joint call for research proposals

Predmet je sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih, izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalno razvojne projekte »ForestValue – Innovating forest-based bioeconomy: Joint call for reserach proposals«. Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu. 

Partnerji v razpisu: Finska, Avstrija, Češka,…

Erasmus+

KA3 – podpora za reformo politik - Sodelovanje s civilno družbo na področjih izobraževanja, usposabljanja in mladih (EACEA/26/2017)

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi za leto 2018. Gre za spodbudne pogoje v obliki podpore samozaposlenim v kulturi za izvedbo njihovih projektov ali/in aktivnosti za pripravo projektov (ki mora predstavljati zaokroženo celoto), na podlagi predloženega delovnega načrta.

Delovna štipendija je namenjena izključno fizičnim…

Nove spodbude Eko sklada za naložbe v stavbah in električna vozila

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nove pozive s spodbudami za naložbe v stavbah in vozila. Med novostmi za občane so znatno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav s toplotno črpalko ali novo kurilno napravo na lesno biomaso ter nepovratna sredstva za ogrevanje na plin v občinah, degradiranih zaradi onesnaženosti zraka. Druga bistvena novost pa so…

Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev majhnim kmetijam, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na na območjih z omejenimi možnostmi z namenom njihovega ohranjanja in razvoja.

S podukrepom želijo izboljšati konkurenčnost majhnih kmetij, izboljšati potencial za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko…

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Cilj operacije je ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.

Podpora je namenjena naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Pogoji…

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)

 

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki se bo izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije…

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in uveljavljanja literarnih festivalov in prireditev v mednarodnem prostoru

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov oz. aktivnosti, ki so namenjene razvoju in uveljavljanju literarnih festivalov in literarnih prireditev v mednarodnem prostoru.

Razpis je namenjen dvigu prepoznavnosti kakovostnih kulturnih programov s področja knjige v tujini, zlasti literarnih festivalov in literarnih prireditev, njihovi mednarodni promociji,…

Javni razpis v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/16 z dne 7. 10. 2016, spremembe in novi dodatni prijavni roki za leto 2017.

Prijavni roki za oddajo vlog:
a) Subvencije…


Javni ciljni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področjih uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko podporo

Predmet programskega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko dejavnost, ki ju bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli v obdobju od 2018 do vključno 2019.

Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih izvajalcev javnih kulturnih programov, katerih dosedanje delovanje je bilo na nacionalnem…

 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • >>
 • Last