»Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij«

Javni razpis za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu »Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij«

Podpora podjetnicam - ustanovitev skupine ženskih poslovnih angelov na ravni EU

The European Community of Women Business Angels for Women Entrepreneurs

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, s ciljem prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju: izdelkov) na nov tuj trg in prodora novih izdelkov na obstoječ tuj trg ali na nov tuj trg.

Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran prikaz pridobljenih…

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 - prvi kapitalski vstopi (TNI 16/17)

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih vstopih tujih investitorjev, ki jih bodo prijavitelji - pravne osebe, ki imajo sedež zunaj Republike Slovenije, ali fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije - nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju Republike…

Spremembe Javnih razpisov Slovenskega regionalnega razvojnega sklada

Spremembe javnih razpisov za primarno obdelavo, predelavo in tržne dejavnosti in za področje gozdarstva so objavljenje na tej spletni povezavi: http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo.

 

1. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014.

Podpora je namenjena aktivnosti Dela za odpravo škode in obnovo gozda, ki so:

 • nega obnovljenih površin;
 • nega poškodovanega mladovja in tanjših drogovnjakov;
 • obnova…

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016-2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki bo zviševal usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge.

Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti:

 • a) vodenje projekta;
 • b) priprava načrta usposabljanj in uvajanja poslovnih izboljšav (programa…

Novo iz Uradnega lista RS št. 44/2016 z dne 24.6.2016

AKTUALNA OBVESTILA  

V Uradnem listu RS št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 4. javni razpis za Podukrep…

Aktualno iz Uradnega lista RS št. 42/2016 z dne 17.6.2016

AKTUALNA OBVESTILA 

V Uradnem listu RS št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podukrep 6.1…

Razpisi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

1. Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij. Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

 • First
 • <<
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • >>
 • Last