Javni razpis za izvajanje projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v državah Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Podsaharske Afrike in Bližnjega vzhoda

Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih razvojnih in humanitarnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2017 do 2019, ki jih izvajajo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji.

Predmet javnega razpisa je razdeljen na 3 glavne sklope:
Sklop A: Razvojni projekti na Zahodnem Balkanu in v Vzhodni Evropi (razpisuje…

Ustvarjalna Evropa

V okviru podprograma Kultura programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori evropskim mrežam, ki so dejavne na področju kulturnih in ustvarjalnih sektorjev.

Aktualna obvestila iz Uradnega lista RS št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016

AKTUALNA OBVESTILA IZ URADNEGA LISTA 

V Uradnem listu RS št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo…

Javno povabilo »NOVA MOŽNOST« podaljšano do konca tega leta

JAVNO POVABILO »NOVA MOŽNOST« PODALJŠANO DO KONCA TEGA LETA 

Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil obvestilo o podaljšanju roka za prijavo na javno povabilo Nova možnost – povabilo tako ostaja odprto do porabe…

Aktualna obvestila iz Uradnega lista RS št. 62/2016 z dne 30.09.2016

AKTUALNA OBVESTILA IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembe Javnega razpisa…

Novo iz Uradnega lista RS št. 60/2016 z dne 16.09.2016

V Uradnem listu RS št. 60/2016 z dne 16. 9. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode…

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2016

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije (datum objave v Uradnem listu: 16. 9. 2016) in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni…

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2016

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Vloge na ta javni razpis se vlagajo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije (datum objave v Uradnem listu: 16. 9. 2016) pa vse do zaprtja javnega…

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih prevodov v tuje jezike in rezidenčnih štipendij za tuje prevajalce za leto 2016

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2016 na naslednjih področjih knjige:
a)    področjih prevodov v tuje jezike (P),
b)    rezidenčne štipendije za tuje prevajalce v Sloveniji (RŠP).

JAK bo kulturne projekte na področjih tega javnega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:…

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju

Urad RS za mladino je objavil javni razpis  za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2016.

Med področja mladinskega sektorja štejejo vsa področja, ki jih opredeljuje ZJIMS:
- avtonomija mladih;
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih;
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih;

 • First
 • <<
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • >>
 • Last