SUMFOREST

Javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru Iniciative ERA - NET SUMFOREST v letu 2016

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetije in kmetijske dejavnosti za leto 2016.

Rok prijave: 17.8.2016

Skladno s 5. členom uredbe za mlade kmete je upravičenec do podpore v okviru podukrepa 6.1 mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost v skladu s pogoji…

Javni razpisi Slovenskega filmskega centra

Slovenski filmski center vsako leto objavi in izvede razpise za financiranje razvoja in produkcije celovečernih igranih, dokumentarnih in animiranih filmov, ter produkcijo kratkih filmov. Objavlja in izvaja pa tudi razpise za oblikovanje drugih programov v skladu s svojo poslovno programsko politiko.

Več na tej povezavi.

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2016

Na podlagi Zakona o Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, št. 112/05) in Pravilnika o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, št. 9/06) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike,…

Aktualna obvestila iz Uradnega lista RS št. 41/2016 z dne 10.6.2016

AKTUALNA OBVESTILA  

V Uradnem listu RS št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za spodbujanje aktivnega…

Zavod za zaposlovanje začel z izvajanjem programa pripravništva za mlade

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE ZAČEL Z IZVAJANJEM PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA MLADE 

Zavod RS za zaposlovanje je v teh dneh začel z izvajanjem novega programa pripravništva za mlade iskalce prve zaposlitve. Mlajšim od 30 let z zaključenim študijem prava, ekonomije, veterine,…

Aktualna obvestila iz Uradnega lista RS št. 39/2016

AKTUALNA OBVESTILA 

V Uradnem listu RS št. 39/2016 z dne 3. 6. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za izbor operacij…

Javni razpis za vzrejevalce čebeljih matic

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vzrejevalce čebeljih matic, da je bil 3. junija 2016 v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za oddajo vlog v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2016. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 30.000 evrov.

Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug

MGRT namenja skoraj dva milijona evrov za začetek delovanja, za izboljšanje poslovanja 95 kooperativ in socialnih podjetij

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2016

Javna agencija SPIRIT Slovenija je danes, v petek, 3. junija 2016, v Uradnem listu in na svojih spletnih straneh objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2016. Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z njimi intenzivneje spodbujati internacionalizacijo slovenskega…

 • First
 • <<
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • >>
 • Last