Sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve

Predmet sofinanciranja so projekti promocije in ozaveščanja na področju trajnostnega prostorskega razvoja, racionalne rabe prostora, ohranjanja in krepitve identitete prostora Slovenije (arhitekturna in krajinska prepoznavnost), trajnostnega razvoja mest, naselij in širših mestnih območij ter krepitve zavedanja o pomenu in vlogi trajnostnega prostorskega razvoja za kakovostne življenjske razmere in zdravo življenjsko okolje.

Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020–2021

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja KKS, razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

Odprt je razpis Mikrokredit P7 2020!

Mikro in mala podjetja lahko prejmejo kredit za manjše investicije in /ali obratna sredstva v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR po zelo ugodnih pogojih.

Music Moves Europe

Razpis za podporo pripravljalnim projektom na področju učenja in poučevanja glasbe

Izbira izvajalca raziskave »Mladina 2020«

Javno naročilo Urada za mladino: Izbira izvajalca raziskave »Mladina 2020«

Hura, prosti čas

Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2020

Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021 (dvoletno sofinanciranje kulturnih projektov)

Evropski natečaj za najboljše socialne inovacije 2020

Evropski natečaj za najboljše socialne inovacije 2020: okolju in družbi prijaznejša moda

Razpis Ameriškega veleposlaništva v Sloveniji za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij za leto 2020

Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji je objavilo razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v letu 2020

Javni razpis za podelitev Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020

Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti.

 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • >>
 • Last