Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2016

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov…

Aktualna obvestila iz Uradnega lista z dne 22. 04. 2016

AKTUALNA OBVESTILA  

V Uradnem listu RS št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembe 1. javnega razpisa za podukrep…

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Rok prijave: 18.05.2016

Na…

Redni letni javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedeni v letih 2016 in 2017. Namen sofinanciranja programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji je sodelovanje z interesnimi organizacijami na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti ter s sorodnimi organizacijami, spodbujanje razvoja filmske in avdiovizualne kulture,…

Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje realizacije slovenskih avdiovizualnih projektov. Namen sofinanciranja realizacije projektov je omogočanje ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe slovenske avdiovizualne produkcije oziroma slovenskih avdiovizualnih del, namenjenih predvajanju v medijih.

Agencija na podlagi tega razpisa sofinancira realizacijo slovenskih avdiovizualnih projektov.…

EASI - Program za zaposlovanje in socialne inovacije

Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information - Call for Proposals VP/2016/006

V okviru tega razpisa je na voljo 2,700,000 EUR. Komisija pričakuje, da bo podprla od 4 do 5 projektov, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov.

Rok prijave: 28.06.2016

Trajanje projekta: Od 12 do 24 mesecev.

Generalni…

Javni razpis za sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalidke in invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018.

Aktualna obvestila iz Uradnega lista RS št. 2/2016 z dne 15. 4. 2016

AKTUALNA OBVESTILA 

V Uradnem listu RS št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo Javnega razpisa za operacijo ureditev…

MKGP napoveduje podaljšanje odprtosti javnih razpisov PRP 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse potencialne vlagatelje o enomesečnem podaljšanju roka, do katerega bo možno vlaganje vlog na javne razpise iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020. Podaljšanje roka se nanaša na vse trenutno odprte javne razpise, in sicer tako za naložbe na kmetijskih gospodarstvih…

Aktualna obvestila iz Uradnega lista RS št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

AKTUALNA OBVESTILA  

V Uradnem listu RS št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016 sta bila objavljena naslednja javna razpisa, ki ju je razpisal Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (Slovenski podjetniški sklad): 

 1. Naziv…

 • First
 • <<
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • >>
 • Last