Zaposli.me

Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR

Razpis programa LIFE za sofinanciranje projektov 2016

Evropska komisija je 19. maja objavila razpis programa LIFE za projekte za varovanje okolja in reševanje posledic podnebnih sprememb za leto 2016. Skupna vrednost razpisa je 337,5 mio evrov, od tega je skoraj 274 mio evrov namenjenih podprogramu za okolje in dobrih 63 mio evrov podprogramu za podnebne ukrepe.

V letu 2016 bodo v okviru podprograma za okolje podprti tradicionalni« projekti,…

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področju prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, urejanja in razvoja naselij ter zlasti mest ter arhitekture in graditve.

Razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:

Sklop A:
Sofinanciranje…

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2016

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa znaša 30.000 EUR, od tega predvidoma 10.000 EUR za področje a. ter 20.000 EUR za področje b.

Predmet javnega razpisa je:
-    področje a) sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave kakovostnih elektronskih knjig v slovenskem jeziku,
-    področje b) sofinanciranje…

Ureditev gozdnih vlak

Podukrep 8.4 - Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

Razpis Evropskega parlamenta za sofinanciranje dogodkov za leto 2016

V okviru tega razpisa je na voljo 1 milijon evrov. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 15,000 do 75,000 EUR, sofinancira se do 60% upravičenih stroškov.

Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2016«

Predmet javnega razpisa je izbor in financiranje kvalitetnih slovenskih mladinskih leposlovnih del, razvoj bralne kulture med mladimi in podpora slovenskim literarnim ustvarjalcem mladinskega leposlovja. 

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije bo izbrala dva kulturna projekta, in sicer:
a) Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ) – izbor enega kulturnega projekta (knjige)…

Aktualna obvestila iz Uradnega lista z dne 13.5.2016

AKTUALNA OBVESTILA 

V Uradnem listu RS št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016 so bili objavljeni naslednji javni razpisi in obvestila: 

 1. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje…

2. razpis programa Srednja Evropa 2014 - 2020

Od 26. aprila je objavljen drugi razpis v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa v programskem obdobju 2014-2020. Ta za razliko od prvega poteka po enostopenjskem postopku, za projekte, izbrane na drugem javnem razpisu pa je rezerviranih približno 90 milijonov € ESRR sredstev.

Tematska področja:
1: Sodelovanje za boljšo inovativnost in konkurenčnost Srednje…

Javni razpis za ukrep tehnična pomoč čebelarjem v letu 2016

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Tehnična pomoč čebelarjem za ukrepa: Sofinanciranje čebelarske opreme in Pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2016.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, s pričetkom ob 8. uri in traja do zaprtja javnega razpisa (ob porabi sredstev) oziroma najdlje do 31. 8.…

 • First
 • <<
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • >>
 • Last