Tretje javno povabilo za javna dela 2016

Na Zavodu za zaposlovanje so objavili tretje javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2016. Na voljo je okvirno 1,2 milijona EUR za predvidenih 220 vključitev dolgotrajno brezposelnih v programe, ki jih bodo izvajali neprofitni delodajalci.

Javno povabilo omogoča neprofitnim delodajalcem sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del. Izvajajo se lahko…

Gospodarska zbornica Slovenije organizira brezplačno podjetniško usposabljanje za višje izobražene brezposelne ženske

                                      

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE ORGANIZIARA BREZPLAČNO PODJETNIŠKO USPOSABLJANJE ZA VIŠJE IZOBRAŽENE BREZPOSELNE ŽENSKE 

V usposabljanje se lahko vključijo ženske iz vse Slovenije, ki so najmanj tri mesece prijavljene med…

Aktualno iz Uradnega lista RS št. 31/2016

AKTUALNA OBVESTILA 

V Uradnem listu RS št. 31/2016 z dne 29. 4. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za pred-financiranje…

Javni razpis za sofinanciranje prireditev turističnih društev

Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti, to je najmanj od 29. 4. 2014 in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS. Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega poziva prijavi le eno prireditev, ki traja en dan ali največ tri dni skupaj.

Vrednost razpisa: 140.000,00 EUR

Rok prijave: 27.05.2016

Spletna…

Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Bio Hotels, Znaka za okolje EU (EU Ecolabel), Green Globe, Green Key, Travellife in TourCert.

Razpis bo odprt…

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016«

Predmet javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2016" v letu 2016 je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi z določanjem razvojnih usmeritev in politike na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

Predmet javnega razpisa…

Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2016

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov…

Aktualna obvestila iz Uradnega lista z dne 22. 04. 2016

AKTUALNA OBVESTILA  

V Uradnem listu RS št. 29/2016 z dne 22. 4. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembe 1. javnega razpisa za podukrep…

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2016

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Rok prijave: 18.05.2016

Na…

Redni letni javni razpis za sofinanciranje programov organizirane filmske stroke

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji, ki bodo izvedeni v letih 2016 in 2017. Namen sofinanciranja programov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji je sodelovanje z interesnimi organizacijami na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti ter s sorodnimi organizacijami, spodbujanje razvoja filmske in avdiovizualne kulture,…

 • First
 • <<
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • >>
 • Last