Redni letni javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje realizacije slovenskih avdiovizualnih projektov. Namen sofinanciranja realizacije projektov je omogočanje ustvarjalnosti in profesionalne izvedbe slovenske avdiovizualne produkcije oziroma slovenskih avdiovizualnih del, namenjenih predvajanju v medijih.

Agencija na podlagi tega razpisa sofinancira realizacijo slovenskih avdiovizualnih projektov.…

EASI - Program za zaposlovanje in socialne inovacije

Posting of workers: enhancing administrative cooperation and access to information - Call for Proposals VP/2016/006

V okviru tega razpisa je na voljo 2,700,000 EUR. Komisija pričakuje, da bo podprla od 4 do 5 projektov, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov.

Rok prijave: 28.06.2016

Trajanje projekta: Od 12 do 24 mesecev.

Generalni…

Javni razpis za sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalide

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za izvajanje storitev osebne asistence za invalidke in invalide za obdobje od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018.

Aktualna obvestila iz Uradnega lista RS št. 2/2016 z dne 15. 4. 2016

AKTUALNA OBVESTILA 

V Uradnem listu RS št. 28/2016 z dne 15. 4. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo Javnega razpisa za operacijo ureditev…

MKGP napoveduje podaljšanje odprtosti javnih razpisov PRP 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse potencialne vlagatelje o enomesečnem podaljšanju roka, do katerega bo možno vlaganje vlog na javne razpise iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020. Podaljšanje roka se nanaša na vse trenutno odprte javne razpise, in sicer tako za naložbe na kmetijskih gospodarstvih…

Aktualna obvestila iz Uradnega lista RS št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016

AKTUALNA OBVESTILA  

V Uradnem listu RS št. 26/2016 z dne 8. 4. 2016 sta bila objavljena naslednja javna razpisa, ki ju je razpisal Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (Slovenski podjetniški sklad): 

 1. Naziv…

Razpis ŠOU v Ljubljani 2016 za sofinanciranje mednarodnih članarin društev in zvez društev

Predmet razpisa je sofinanciranje aktivnosti, ki dopolnjujejo program in cilje ŠOU v Ljubljani. Na razpisu se prijavitelj lahko prijavi za sofinanciranje plačila največ ene članarine mednarodnim združenjem.

Vrednost razpisa: 12.000 eur

Povezava na razpis: povezava

Rok…

Prvi razpis ŠOU v Ljubljani v letu 2016 za sofinanciranje študentskih projektov

Razpis zajema sofinanciranje študentskih projektov s področij izobraževanja, kulture, sociale, zdravstva, t&t, mednarodnega sodelovanja in založništva. Projekti se morajo začeti izvajati v obdobju med 1. junijem 2016 in 30. aprilom 2017 ter končajo najkasneje 15. maja 2017.

Vrednost razpisa: 33.000 eur

Rok prijave: 29.4.2016

Povezava na razpis: povezava

Upravičeni…

Slovenski podjetniški sklad razpisuje posojila

Preko Slovenskega podjetniškega sklada bodo lahko mlada inovativna podjetja letos že tretjo leto zapored dostopala do semenskega kapitala, ki ga je SPS v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, subjekti inovativnega okolja ter specializiranimi izvajalci v slovenskem start up ekosistemu oblikoval že leta 2014, instrument pa se je izkazal kot odličen finančni vir za…

Obvestila iz Uradnega lista 24/2016

V Uradnem listu RS št. 24/2016 z dne 1. 4. 2016 je bil objavljen naslednji javni razpis:

 1.Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2016.

 Predmet javnega razpisa je…

 • First
 • <<
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • >>
 • Last