Aktualna obvestila iz Uradnega lista RS št. 38/2016 z dne 27. 05. 2016

AKTUALNA OBVESTILA 

V Uradnem listu RS št. 38/2016 z dne 27. 5. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembo vsebine javnega razpisa z oznako P7 sop 2016…

Mikrokrediti za podjetja s socialno vsebino

Slovenski podjetniški sklad letos prvič podpira socialna podjetja

Slovenski podjetniški sklad je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, dne 11.3.2016 v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani letos prvič objavil razpis P7 sop 2016 v višini 4 mio EUR. Namen objavljenega razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov…

Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je v petek 27.5.2016, v Uradnem listu RS št. 36/2016 objavil javni razpis  P2 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016, ki omogoča mladim visokotehnološkim podjetjem s potencialom hitre rasti in kreiranja novih delovnih mest, pridobitev zagonskega kapitala v obliki nepovratnih sredstev.

 Do 54.000 EUR subvencije za zagon…

Zaposli.me

Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR

Razpis programa LIFE za sofinanciranje projektov 2016

Evropska komisija je 19. maja objavila razpis programa LIFE za projekte za varovanje okolja in reševanje posledic podnebnih sprememb za leto 2016. Skupna vrednost razpisa je 337,5 mio evrov, od tega je skoraj 274 mio evrov namenjenih podprogramu za okolje in dobrih 63 mio evrov podprogramu za podnebne ukrepe.

V letu 2016 bodo v okviru podprograma za okolje podprti tradicionalni« projekti,…

Javni razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošnih in strokovnih izobraževalno-ozaveščevalnih projektov promocije na področju prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja in oblikovanja, urejanja in razvoja naselij ter zlasti mest ter arhitekture in graditve.

Razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:

Sklop A:
Sofinanciranje…

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2016

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa znaša 30.000 EUR, od tega predvidoma 10.000 EUR za področje a. ter 20.000 EUR za področje b.

Predmet javnega razpisa je:
-    področje a) sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave kakovostnih elektronskih knjig v slovenskem jeziku,
-    področje b) sofinanciranje…

Ureditev gozdnih vlak

Podukrep 8.4 - Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

Razpis Evropskega parlamenta za sofinanciranje dogodkov za leto 2016

V okviru tega razpisa je na voljo 1 milijon evrov. Prijavite lahko projekte v vrednosti od 15,000 do 75,000 EUR, sofinancira se do 60% upravičenih stroškov.

Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2016«

Predmet javnega razpisa je izbor in financiranje kvalitetnih slovenskih mladinskih leposlovnih del, razvoj bralne kulture med mladimi in podpora slovenskim literarnim ustvarjalcem mladinskega leposlovja. 

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije bo izbrala dva kulturna projekta, in sicer:
a) Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ) – izbor enega kulturnega projekta (knjige)…

 • First
 • <<
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • >>
 • Last