Javni poziv za Vavčer za prototipiranje

Namen in cilj javnega poziva je ciljnim skupinam zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.

Razpis za zbiranje predlogov ideje, ki spreminjajo svet: tekmovanje socialnih inovacij Inštituta EIB 2020

Inštitut EIB je 1. februarja objavil razpis za deveto tekmovanje socialnih inovacij. Tekmovanje socialnih inovacij (SIT) spodbuja inovativnost ter nagrajuje projekte z družbenim in okoljskim vplivom na najrazličnejših področjih – od izobraževanja, zdravstva in ustvarjanja delovnih mest do novih tehnologij, sistemov in procesov.

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2020

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Priložnost financiranja EU

„Kultura zunaj meja - Olajševanje inovacij in raziskovalnega sodelovanja med evropskimi muzeji in kraji kulturne dediščine“

Sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2020 sofinanciral JSKD.

Sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021, ki ga izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

Javni poziv 78FS-PO19 Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki – nepovratnih sredstev in/ali – kredita z ugodno obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Javni razpis za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v dejavnostih, ki so opredeljene v ZNOrg, torej dejavnostih informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist nevladnih organizacij.

Razpisi Ministrstva za kulturo

Ministrstvo za kulturo je objavilo več razpisov za izbor kulturnih projektov.

Razpisa Slovenskega podjetniškega sklada.

Drugi javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF1 in razpis za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF2.

 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • >>
 • Last