Lastniško financiranje

Semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR.

SME INSTRUMENT

Namenjen je predvsem majhnim in srednjim podjetjem (MSP), ki nameravajo s svojo inovativno rešitvijo (produkt, proces, metoda) vstopiti na mednarodni trg.

Fast track to innovation pilot

Instrument v pilotski fazi, ki predvideva prijavo v 1. fazi.

Usposabljanje na delovnem mestu

Povabilo je namenjeno delodajalcem, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo. Delodajalci tako lahko spoznajo nove sodelavce in jih usposobijo za delo na konkretnem delovnem mestu še pred sklenitvijo delovnega razmerja.Vključijo se lahko brezposelne osebe, ki so v evidenci brezposelnih prijavljene najmanj 3 mesece.

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo »IZ FAKSA TAKOJ PRAKSA«

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE OBJAVIL NOVO JAVNO POVABILO »IZ FAKSA TAKOJ PRAKSA«

Zavod je povabilo objavil na svoji spletni strani, namenjeno pa je zaposlovanju mladih brezposelnih diplomantov, ki iščejo prvo zaposlitev.

S pomočjo programa se bo zaposlilo 820 mladih. Delodajalci, ki bodo zaposlili mlado osebo, staro do vključno 29 let in 364 dni, višje-terciarno izobraženo…

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis - naziv produkta P7 2015 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis  - naziv produkta P7 2015 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje. Produkt bo preprečeval finančno izključenost mikro in malih podjetij.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske…

Urad Vlade RS za komuniciranje je objavil javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2015

Urad Vlade RS za komuniciranje je objavil javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2015

Urad s tem razpisom vabi nevladne in humanitarne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozaveščanju, informiranju, izobraževanju prebivalcev Slovenije o aktualnih tematikah z naslednjih vsebinskih…

Javna agencija za knjigo RS je objavila javni razpis

Javna agencija za knjigo RS je objavila javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju knjige za leto 2015.

MSS razpisuje nagrado za diplomsko oz. magistrsko delo na področju mladih.

Mladinski Svet Slovenije (MSS) razpisuje MSS nagrado za najboljšo diplomsko oziroma magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2014. Prijavite se lahko vsi mladi, ki ste v letu 2014:

1) magistrirali po t.i. bolonjskem sistemu ali diplomirali po starem sistemu (kategorija 1) ali 

2) diplomirali po bolonjskem sistemu (kategorija…

Razpis za študentsko pomoč v okviru EXPO Milano 2015 za obdobje do treh mesecev

SPIRIT Slovenija je objavil razpis za študentsko pomoč v okviru EXPO Milano 2015 za obdobje do treh mesecev.

 • First
 • <<
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • >>
 • Last