Sofinanciranje izdajanja poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih poljudno-znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016.

Po kreativni poti do praktičnega znanja

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil 2. javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.

Za razvijalce kmetijskih aplikacij na FIWARE tehnološki platformi bo na voljo od 50.000 EUR do 150.000 EUR subvencije

Za FIWARE "agrifood" aplikacije na voljo od 50.000 do 150.000 EUR subvencije!

Na FRACTALS info dnevu, ki ga Iniciativa Start:up Slovenija skupaj s partnerji soorganizira v petek, 5. decembra 2014, ob 14.00 uri v Tehnološkem parku Ljubljana, bodo predstavili izjemno priložnost za razvijalce kmetijskih aplikacij na FIWARE tehnološki…

Evropska sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je 17. oktobra objavil Javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem. Na voljo so trije milijoni evrov.

Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017

Fundacija za šport je objavila javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2015, 2016 in 2017.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športih objektov v okvirni višini 3.150.000 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo…

Javni razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2015

Fundacija za šport je objavila javni razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2015.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu, v okvirni višini 7.350.000 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo

Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2015

Ministrstvo za kulturo je objavilo redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2015.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin: tiskanih medijev, radijskih programov, televizijskih programov, elektronskih publikacij.

Na javni razpis se lahko prijavijo izdajatelji…

Erasmus +

Razpis za zbiranje predlogov 2015 – EAC/A04/2014

LIFE +

Razpis programa LIFE 2014-2020 za zbiranje predlogov za leto 2014 - Action Grants

Podjetno v svet podjetništva 2014

Objavljamo tretji javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 - Goriška regija.

 • First
 • <<
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • >>
 • Last