Delovne štipendije za samozaposlene v kulturi

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Creative Europe

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Distribution Automatic Support 2017 (EACEA/18/2016)

Creative Europe

Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support to International Co-production Funds – 2017 (EACEA/24/2016)

Aktualno iz Uradnega lista RS št. 88/2016 z dne 30.12.2016

V Uradnem listu RS št. 88/2016 z dne 30. 12. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je objavil spremembe in dopolnitve programa za sofinanciranje projektov pridobivanja…

Evropa za državljane

Sklop 2 »Demokratično delovanje in državljanska udeležba - Ukrep projektov civilne družbe « za leto 2017.

Javni razpis »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«

Predmet javnega razpisa je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter s pomočjo krepitve kompetenc in obstoječih inovacijskih potencialov prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom.

Cilj javnega razpisa je sofinancirati vsaj 40 inovativnih RRI projektov, ki se nanašajo na razvoj…

Objava Prvega javnega poziva LAS s CILjem

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem danes objavlja Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru EKSRP sklada na območjih občin Logatec, Idrija in Cerkno v letu 2016.

Aktualno iz Uradnega lista RS št. 84/2016 z dne 23.12.2016

AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo popravek…

Novosti iz Uradnega lista RS št. 79/2016

V Uradnem listu RS št. 79/2016 z dne 9. 12. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kulturo je objavilo obvestilo o objavi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nepremične…

Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2017

Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ki bodo obravnavali naslednja vsebinska področja:

SKLOP A: SPOŠTOVANJE IN SPREJEMANJE RAZLIČNIH ETNIČNIH SKUPIN, BEGUNCEV IN MIGRANTOV
Urad želi podpreti projekte, ki bodo namenjeni mladim in bodo prispevali k ustvarjanju…


 • First
 • <<
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • >>
 • Last