AKTUALNA OBVESTILA IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

  1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembe Javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 19 z dne 11. 3. 2016. 
  2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0.

Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere.

Cilji javnega razpisa so: spodbuditi izvedbo neodvisnih raziskav raziskovalnih organizacij v okviru učinkovitega sodelovanja z gospodarstvom, spodbuditi raziskovalne aktivnosti raziskovalcev na začetku kariere v okviru raziskovalnih organizacij, okrepiti povezovanje med akademsko sfero in gospodarstvom, prenos znanja in dobrih praks iz tujine.

Na razpis se lahko prijavijo javne raziskovalne organizacije v Republiki Sloveniji ter druge raziskovalne organizacije, ki izvajajo raziskovalno dejavnost v obliki raziskovalnih programov in ki niso ustanovljene po ZGD.

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe neodvisnih raziskav raziskovalnih organizacij, ki jih bodo izvedli v njih zaposleni raziskovalci. 

  1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017«.

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oziroma vzgojitelji začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.

Na razpis se lahko prijavijo: vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ter izpolnjujejo vse ostale razpisne pogoje. 

  1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2017 in 2018.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj.

Javni razpis obsega izdajanje domačih znanstvenih periodičnih publikacij v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji, založbe (gospodarske družbe ali zavodi) ter društva, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.