JAVNO POVABILO »NOVA MOŽNOST« PODALJŠANO DO KONCA TEGA LETA 

Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil obvestilo o podaljšanju roka za prijavo na javno povabilo Nova možnost – povabilo tako ostaja odprto do porabe sredstev, najkasneje do 30. decembra 2016. 

Na javnem razpisu lahko delodajalci oddajo ponudbo za subvencionirano zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let, niso pa še dopolnili 50 let, ter so prijavljeni med brezposelnimi več kot 6 in manj kot 12 mesecev. 

Če delodajalci zaposlijo brezposelne iz te ciljne skupine za polni delovni čas, lahko pridobijo subvencijo 5.000 EUR. Subvencija se izplača delodajalcem v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelnih. Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto. 

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni, ter izpolnjujejo še vse ostale pogoje, opredeljene v javnem povabilu. 

Več informacije dobite na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.