Gre za strukturirane skupine organizacij, ki predstavljajo kulturne in ustvarjalne sektorje, katerih cilj je okrepitev zmogljivosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za nadnacionalno in mednarodno delovanje ter prilagoditev na spremembe z namenom doseganja splošnih ciljev podpiranja in spodbujanja kulturne in jezikovne raznolikosti ter okrepitve konkurenčnosti teh sektorjev, tudi s spodbujanjem inovacij.

Izbrane mreže bodo s Komisijo sklenile okvirni sporazum o partnerstvu za obdobje štirih let.

Na razpis se lahko prijavijo javne ali zasebne organizacije, dejavne v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, ki imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. Evropske mreže morajo biti sestavljene iz vsaj 15 organizacij članic (ne fizičnih oseb) z uradnim sedežem v vsaj 10 različnih državah, ki sodelujejo v programu. Vsaj 5 organizacij članic mora imeti uradni sedež v 5 različnih državah članic EU ali državah EFTA.

Podpora znaša do 250 000 EUR letno, sofinancira se do 80% upravičenih stroškov.

Rok za prijavo: 25.11.2016

Spletna stran razpisa: na tej povezavi