Predmet javnega razpisa je financiranje triletnih razvojnih in humanitarnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v obdobju od 2017 do 2019, ki jih izvajajo nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji.

Predmet javnega razpisa je razdeljen na 3 glavne sklope:
Sklop A: Razvojni projekti na Zahodnem Balkanu in v Vzhodni Evropi (razpisuje se do 6 projektov, ki se bodo izvajali na Zahodnem Balkanu, in do 1 projekt v Vzhodni Evropi)
Sklop B: Humanitarni projekti v Podsaharski Afriki in na Bližnjem vzhodu (razpisuje se do 1 projekt, ki se bo izvajal v Pod¬saharski Afriki in do 2 projekta na Bližnjem vzhodu)
Sklop C: Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva Naše pravice v eni državi Zahodnega Balkana, Vzhodne Evrope, Severne Afrike ali Bližnjega vzhoda (razpisuje se do 1 projekt)

Na javni razpis se lahko prijavijo NVO, registrirane v RS. NVO so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo za¬sebni zavodi), ali so humanitarne organizacije, ki imajo sedež v RS in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, ali so verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad Vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS bo v ponedeljek, 17. oktobra 2016, organiziralo delavnico za zainteresirane prijavitelje s pričetkom ob 13. uri. Delavnica bo potekala v sejni sobi na Gregorčičevi 25a. Vsi zainteresirani za udeležbo na delavnici so zaprošeni, da prijavo posredujejo na razvoj.mzz(at)gov.si najkasneje do petka, 14. oktobra 2016. Delavnica bo namenjena predstavitvi in pregledu razpisne dokumentacije ter razjasnitvi morebitnih vprašanj glede pravilne priprave vlog.

Rok prijave: 04.11.2016

Spletna stran razpisa je na tej povezavi.