Odprt je razpis Ameriškega veleposlaništva, ki je namenjen podpori dobro zasnovanih in vodenih projektov, ki prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji, pri čemer bodo na tokratnem razpisu imeli prednost projekti na naslednjih področjih:

- integracija beguncev in migrantov, spoštovanje različnosti in multikulturnosti
- boj proti korupciji, dobro upravljanje in transparentnost
- podjetništvo, inovacije in spodbujanje proste trgovine
- okolje, podnebne spremembe in obnovljivi viri energije
- energetska varnost in diverzifikacija
- mednarodna varnost, boj proti terorizmu in varnostna vprašanja
- človekove pravice (LGBTI osebe, osebe s posebnimi potrebami, opolnomočenje žensk, manjšine)
- vključevanje mladih, prostovoljstvo in družbena odgovornost podjetij
- odgovorni in neodvisni mediji
- regionalno sodelovanje in spodbujanje vključevanja držav JV Evrope v evroatlantske povezave

Na razpis se lahko prijavijo slovenske nevladne organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.

Povprečni znesek financiranja je od 3000 do 10.000 ameriških dolarjev.

Rok prijave 01.03.2017

Več na tej povezavi.