V Uradnem listu RS št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila javni razpis ''Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017''.

Namen javnega razpisa je, preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, podjetjem povečevati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini, ki so jih podjetja izvedla v obdobju med 1. 1. 2017 in 31. 5. 2017.

Javni razpis bo odprt do vključno 5. 6. 2017. 

 1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev.

Ključni cilj javnega razpisa je krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva.

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 5. 6. 2017. 

 1. Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019, s ciljem preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti, kroničnih nalezljivih bolezni in krepitve duševnega zdravja.

Predmet razpisa so programi varovanja in krepitve zdravja, ki se izvajajo na naslednjih sklopih in področjih:

Sklop 1: Programi preprečevanja rabe, škode in odvisnosti zaradi dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti:

 • Področje A: Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola;

 • Področje B: Programi zmanjševanja rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov;

 • Področje C: Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in drugih psihoaktivnih snoveh ter preprečevanja nekemičnih zasvojenosti (zasvojenosti z digitalnimi tehnologijami in igrami na srečo).

  Sklop 2: Programi krepitve duševnega zdravja:

 • Področje A: Programi krepitve duševnega zdravja;

 • Področje B: Programi svetovanj in psihosocialne pomoči v duševni stiski.

  Sklop 3: Programi opolnomočenja in ozaveščanja na področju kroničnih nenalezljivih bolezni.

  Sklop 4: Programi sodelovanja mladih za izvajanje Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok v povezavi z okoljem 2012-2020.

  Poseben poudarek javnega razpisa je na spodbujanju mreženja, sodelovanja in partnerstva med organizacijami ter institucijami, ki delujejo na vsebinskih področjih in so predmet javnega razpisa.

  Rok za oddajo vlog je 26. 5. 2017 do 12. ure. 

  Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.