V Uradnem listu RS št. 24/2017 z dne 12. 5. 2017 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

  1. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in  tehnologije je objavila javni razpis Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 podjetjem omogočiti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati vpetost internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti do 113 podjetij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017. Mednarodni sejem mora biti vpisan v bazi www.expodatabase.com ali v bazi www.auma.de, hkrati pa mora imeti več kot 10% tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednja podjetja, ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih.

Rok za oddajo vlog je 13. 6. 2017. 

  1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018.

Na razpis se lahko prijavijo lokalne skupnosti, ki imajo v lasti javne športne objekte.

Razpis je razdeljen na dva sklopa:

  • sklop 1: sofinancirala se bo prenova športnih dvoran in telovadnic v letu 2017, in sicer v  delu, ki predstavlja prenovo športnih podov,

  • sklop 2: sofinancirala se bo izgradnja in posodobitev javnih pokritih in nepokritih športnih objektov v letu 2018.

    Rok za prijavo na razpis je 5. 6. 2017. 

    Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.