Na voljo nova nepovratna sredstva Eko sklada za zamenjavo starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb, pa tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe

V petek, dne 9. 6. 2017, je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nov javni poziv, katerega predmet bodo nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah.

Prav tako bodo na voljo tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe.

Več o tem lahko preberete v njihovem sporočilu za javnost: TUKAJ