Regijska štipendijska shema goriške se nadaljuje tudi v programskem obdobju 2014-2020. Skupna dodeljena sredstva, za celotno obdobje izvajanja operacije znašajo 2.113.588,16 EUR.

 

Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko / študijsko leto 2016/2017 je bil objavljen dne 26.6.2017 na internetni strani Posoškega razvojnega centra http://www.prc.si/razpisi/razpis-za-izbor-projektov-sofinanciranja-kadrovskih-stipendij.

 

Vrednost razpisa za šolsko / študijsko leto je 340.000,00 EUR. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najdlje do 30.9.2017. Štipendije bodo sofinancirane od 1.9.2016 dalje.