Actorts for Urbane Change želi podpreti 10 lokalnih projektov, s pomočjo katerih želijo preko kulturnih aktivnosti doseči trajnostni razvoj urbane participacije. Podprli bodo projekte, ki strmijo k socialni vključenosti, kulturni diverziteti, dostopnosti stanovanj, pravičnem upravljanju z okoljem in odgovornem upravljanju z viri. Vzpostavit želijo mrežo lokalnih projektov in člane projektov povezati na srečanjih, na katerih bodo udeleženci imeli priložnost pridobiti novo znanje glede projektnih vsebin.

Namenjeno je udeležencem s sedežem v eni od 47 članic EU, Kosova in Belorusije. Prijavitelji morajo imeti vzpostavljeno tročlansko sodelovanje na lokalnem projektu med posamezniki, ki delajo v kulturi, javnem in zasebnem sektorju.

Projekti za implementacijo lokalnih projektov do 5 000 €, za povezovalne postopke in prilagojeno podporo strokovnjakov do 5 000 € in za sredstva za mobilnost do 3 000 €.

Skupna verednost razpisa: Največ 13 000 €

Rok prijave: 22.09.2017

Trajanje projekta: največ 18 mesecev

Več na tej povezavi.