Evropska komisija želi s tem razpisom za zbiranje predlogov izbrati morebitne upravičence za izvajanje vrste ukrepov za informiranje. Glavni cilj je zagotoviti podporo za pripravo in razširjanje informacij ter vsebin, povezanih s kohezijsko politiko EU.

Posebni cilji tega razpisa so spodbujanje boljšega razumevanje vloge kohezijske politike pri podpiranju vseh regij EU; povečanje ozaveščenosti o projektih, ki jih financira EU, zlasti v okviru kohezijske politike, in njihovem vplivu na življenja ljudi; širjenje informacij in spodbujanje odprtega dialoga o kohezijski politiki, njenih rezultatih, njeni vlogi pri doseganju prednostnih nalog politike EU in njeni prihodnosti; spodbujanje državljanske udeležbe pri vprašanjih, povezanih s kohezijsko politiko, in spodbujanje sodelovanja državljanov pri določanju prihodnjih prednostnih nalog te politike.

Namenjen je pravnim osebam, ustanovljenih in registriranih v državi članici EU. Primerni upravičenci so medijske organizacije – tiskovne agencije (televizija, radio, tisk, spletni mediji, novi mediji, kombinacija različnih medijev), neprofitne organizacije, univerze in izobraževalne ustanove, raziskovalna središča in možganski trusti in javni organi (nacionalni, regionalni in lokalni).

Razpis financira 80 % dejanskih upravičenih stroškov. Najvišji možen znesek za projekt je 500 000 €.

Rok prijave: 16.10.2017

Več na tej povezavi.