ICRA bo v naslednjih dveh letih izvedla dva programa socialne aktivacije - program, ki je zastaveljen tako, da s svojim celostnim pristopom vpliva na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb iz ciljne skupine.

Skupaj z različnimi deležniki - Zavodi za zaposlovanje, Centri za socialno delo, občine, nevladne organizacije in drugi deležniki se bomo povezovali s skupnim ciljem, da spodbujamo socialno vključenost oseb iz ciljne skupine (mlajši od 49 let in prejemniki socialne pomoči).

Cilj je, da vključene osebe pridobijo kompetence, ki jih bodo približale vstopu na trg dela. Tako bomo uresničili tudi cilj boja proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji.