Okoli 300 predstavnikov slovenskega podeželja, vključno z vidnimi predstavniki strokovne in politične javnosti, bo ob prisotnosti udeležencev iz drugih evropskih držav razpravljalo o aktualnih izzivih slovenskega podeželja. Prisluhnili bodo uglednim gostom in razpravljali na desetih tematskih delavnicah, obiskali in izmenjali izkušnje ob primerih dobre prakse in iskali rešitve na javnih soočenjih. 4. Slovenski podeželski parlament je posvečen iskanju sožitja med podeželjem in kmetijstvom v luči prihajajočih sprememb Skupne kmetijske politike po letu 2020.

4. Slovenski podeželski parlament je posvečen iskanju sožitja med podeželjem in kmetijstvom v luči prihajajočih sprememb Skupne kmetijske politike po letu 2020. K temu bo prispeval tudi
razmislek o vlogi lokalnih ekonomij pri iskanju rešitev za trajnostni razvoj podeželja.

Dogodek soorganizirajo na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja partnerji Mreže za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij in Zveza slovenske podeželske mladine.

Prijave na dogodek zbirajo organizatorji najkasneje do 10. septembra 2017 preko spletne povezave oz. do zapolnitve razpoložljivih mest. Kotizacije za dogodek ni, udeležencem je zagotovljen brezplačen program in prehrana.

 OSREDNJI DEL

Datum: petek, 22. 9. 2017

Lokacija: srednja šola GRM Novo mesto - Center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto

Tema: Sobivanje podeželja in kmetijstva v luči prihajajočih sprememb Skupne kmetijske politike po letu 2020.

 UVODNI DEL 

Datum: četrtek, 21. 9. 2017

Lokacija: Šentrupert na Dolenjskem

Tema spremljevalnega programa so ogledi dobrih praks in razprave na temo lokalnih ekonomij.

Spremljevalni program sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter program Evropa za podeželje.

Več informacij na tej povezavi.

VABILO

PROGRAM

PRIJAVE