Predmet javnega razpisa, ki je razdeljen na dva sklopa, je sofinanciranje aktivnosti za razvoj prožnih oblik učenja za kakovostno karierno orientacijo za nadarjene dijake, priprava teoretskih podlag za delo ter za evalvacijo dela z nadarjenimi dijaki.

 Sklop 1: Namen sklopa je vzpostaviti podporna okolja za izvajanje kakovostne karierne orientacije za nadarjene dijake. Podporno okolje, ki bi sistematično spodbujalo nadarjenega dijaka, ni dovolj razvito, zato bi z vzpostavijo dveh regionalnih podpornih središč, v vsaki kohezijski regiji po eno središče (eno v kohezijski regiji Vzhodna Slovenije in eno v kohezijski regiji Zahodna Slovenija) omogočili povezovanje akterjev.

Sklop 2: Namen sklop aje pridobiti strokovne podlage za spremljanje razvoja in nadaljnje delo z nadarjenimi dijaki ter metodološko orodje za spremljanje in evalvacijo dela z nadarjenimi dijaki. V ta namen bo izbrana raziskovalna organizacija, ki bo sodelovala z obema izbranima središčema.

Za sklop 1 je razpoložljivih sredstev 1 750 000 € in za sklop 2 je namenjenih 250 000 €. Za posamezno leto. Za vsako leto je posebej določeno koliko sredstev je namenjenih za vsako kohezijsko regijo.

Rok prijave: 29.9.2017

Več na tej povezavi.