Predmet programskega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju uprizoritvenih in glasbenih umetnosti za digitalizacijo in informacijsko dejavnost, ki ju bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli v obdobju od 2018 do vključno 2019.

Sofinanciranje je namenjeno podpori tistih izvajalcev javnih kulturnih programov, katerih dosedanje delovanje je bilo na nacionalnem nivoju prepoznano kot vrhunsko, njihovi večletni programi dela pa vključujejo cilje kulturne politike.

Upravičene osebe so nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ki delujejo na področju razpisa ter izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Vrednost sredstev znaša: 230.000,00 EUR na letni ravni, in sicer: 90.000,00 EUR na razpisnem področju uprizoritvene umetnosti in 140.000,00 EUR na razpisnem področju glasbene umetnosti.

Rok prijave: 16.10.2017

Več na tej povezavi