Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov oz. aktivnosti, ki so namenjene razvoju in uveljavljanju literarnih festivalov in literarnih prireditev v mednarodnem prostoru.

Razpis je namenjen dvigu prepoznavnosti kakovostnih kulturnih programov s področja knjige v tujini, zlasti literarnih festivalov in literarnih prireditev, njihovi mednarodni promociji, razvoju kompetenc kulturnih producentov za uspešen nastop v okviru projekta Slovenija, častna gostja frankfurtskega knjižnega sejma, krepitvi povezav med kulturnimi producenti in  tujimi partnerji, mreženju in krepitvi povezav med področjema knjige ter (kulturnega) turizma doma in v tujini.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije, registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji in/ali zamejstvu, ki na področju organizacije literarnih festivalov in literarnih prireditev delujejo najmanj pet let ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa, znaša predvidoma 50.000 EUR. JAK bo v okviru razpisa za sofinanciranje izbrala predvidoma največ pet kulturnih projektov.

Rok za prijavo: 23.10.2017

Več na tej povezavi.