V poletnih mesecih je ICRA med starejšimi prebivalci Idrijsko-Cerkljanskega izvajala anketo o željah in potrebah po različnih storitvah, namenjenih starejšim. V anketi je sodelovalo 145 prebivalcev, starejših od 65 let.

Rezultati raziskave so zanimivi, zato smo pripravili dokument, kjer si lahko analizo preberete:

Analiza potreb po storitvah splošnega pomena (SSP) za starejše in preveritev ponudbe v širšem območju Severno primorske

Na delavnicah s predstavniki krajevnih skupnosti ter občin Idrija in Cerkno so bili izpostavljeni številni drugi problemi pri oskrbi s storitvami (slaba dostopnost, pomanjkanje trgovin, zapiranje bank in pošt). Da bi lahko oblikovali predloge za izboljšanje stanja pa seveda potrebujemo vaše mnenje.

Vljudno vas vabimo, da sodelujete in izpolnite vprašalnik dostopen na https://www.1ka.si/a/135304, ki je namenjen vam, lokalnim prebivalcem občin Idrija in Cerkno.