Vabilo

Dne 24. 11. 2017 ob 13.00 uri, bo ga. Sandra Sodini (EZTS) prvič predstavila načrte EZTS na področju gospodarstva. Več o dogodku in prijavnica: https://www.gzs.si/Dogodki/24-11-2017/predstavitev-ciljev-in-aktivnosti-ezts-na-podrocju-gospodarstva

Posvet: Tretji pas na slovenskih avtocestah - nujnost takojšnje izgradnje ali dolgoročni projekt, ki bo 15. 11. 2017 ob 10.00 uri, Ljubljani, Državni svet RS, Šubičeva 4. Tudi na tem dogodku je treba zagotoviti glas severne Primorske. Več o dogodku: https://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Novice/ArticleId/62147/vabilo-na-posvet-tretji-pas-na-slovenskih-avtocestah-nujnost-takojsnje-izgradnje-ali-dolgorocni-projekt-15-11-2017

Lepo povabljeni.

GZS OZ za severno Primorsko Nova Gorica