Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju. 

Razpis omogoča 140 zaposlitev mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju, in sicer 56 zaposlitev v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 84 zaposlitev v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Prijavitelj je: • organizacija, ki ima na dan objave javnega razpisa status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju v skladu z ZJIMS ali • javni zavod, ki na podlagi ustanovitvenega akta organizacije vsaj zadnji dve leti pred objavo javnega razpisa deluje na področju mladinskega sektorja v skladu z ZJIMS ali • mladinski svet, ki je vsaj zadnji dve leti pred objavo javnega razpisa vpisan v uradni evidenci registra mladinskih svetov pri Uradu RS za mladino ter je v obdobju vsaj zadnjih dveh let pred objavo javnega razpisa redno deloval na področju mladinskega sektorja v skladu z ZJIMS. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave: 01.12.2017

Več na tej povezavi.